Podpisanie umowy na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie w ramach środków z Funduszu Medycznego przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego

Dnia 27.05.2024r. Dyrektor SPW ZOZ w Stargardzie p. Krzysztof Kowalczyk podpisał umowę na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie. Wartość…

Czytaj dalejPodpisanie umowy na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie w ramach środków z Funduszu Medycznego przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego

SPWZOZ w Stargardzie zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na opisie badań tomografii komputerowej w…

Czytaj dalejSPWZOZ w Stargardzie zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Postępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2024 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2024 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2024 na dostawę wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup sprzętu komputerowego w podziale na 6 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2024 na dostawę wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup sprzętu komputerowego w podziale na 6 pakietów.

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Stargardzie zatrudni osobę na stanowisko: Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego. Wymagania konieczne dla kandydatów: wykształcenie wyższe medyczne; posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnegolub lekarza…

Czytaj dalejOgłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego

Postępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2024 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2024 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Realizacja projektu w SPWZOZ dzięki Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuję, że w kwietniu 2024 r. zrealizowano projekt: Zakupu i montażu podłogi antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych prowadzących w szczególności do oddziałów szpitalnych…

Czytaj dalejRealizacja projektu w SPWZOZ dzięki Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2024 na wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie dla Budynku E (SOR) oraz Budynku A (pracowni wspomagających SOR)

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2024 na wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie dla Budynku E (SOR) oraz Budynku A (pracowni wspomagających SOR)

Postępowanie przetargowe nr 14/TP/U/2024 na doposażenie wentylacji mechanicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPW ZOZ w Stargardzie w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregat wody lodowej/pompę ciepłą i usprawnienie funkcjonalności systemu BMS

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 14/TP/U/2024 na doposażenie wentylacji mechanicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPW ZOZ w Stargardzie w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregat wody lodowej/pompę ciepłą i usprawnienie funkcjonalności systemu BMS