ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Kierownik:  lek. Modest Małecki  specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata  Żygalska

tel. gabinet lekarski: 91 578 92 86

tel. dyżurka pielęgniarek: 91 578 92 78

 

liczba łóżek: 5

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zabezpiecza leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę wspomagającą funkcje życiowe pacjentów w stanie ciężkim, którzy przebywają w tym oddziale.