Postępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZO/2023 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ WYKONYWANIE PRAC OGRODNICZYCH NA RZECZ SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

Lp.Nazwa plikuData publikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2023r18.04.2023.pobierz2.Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert20.04.2023.pobierz3.Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 11/ZO/2023r26.04.2023.pobierz4.Wynik 11/ZO/2023r04.05.2023.pobierz

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZO/2023 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ WYKONYWANIE PRAC OGRODNICZYCH NA RZECZ SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

Informacja o uzyskaniu dofinansowanie w formie darowizny od Fundacji PGE Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup części do tomografu komputerowego

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, iż w marcu br. uzyskał dofinansowanie w formie darowizny od Fundacji PGE Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem…

Czytaj dalejInformacja o uzyskaniu dofinansowanie w formie darowizny od Fundacji PGE Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup części do tomografu komputerowego

Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r 05.04.2023.pobierz2.Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 12.04.2023.pobierz3.Wynik 10/ZO/2023.18.04.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2023 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu technicznego 48 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/202330.03.2023.pobierz2.Wynik Zapytania ofertowego nr 9/ZO/202313.04.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 9/ZO/2023 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu technicznego 48 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych

Postępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2023 na dostawy gazów medycznych (azot ciekły medyczny) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2023 na dostawy gazów medycznych (azot ciekły medyczny) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2023 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2023 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 06/ZO/2023 na dostawy biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Lp. Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/202320.03.2023.pobierz2.Unieważnienie postępowania nr 6/ZO/202328.03.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 06/ZO/2023 na dostawy biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2023 na usługę okresowych (rocznych oraz co 6- miesięcznych) przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń gazowych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie świadczonych przez okres 36 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/202320.03.2023.pobierz2.Wynik 8/ZO/202330.03.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 8/ZO/2023 na usługę okresowych (rocznych oraz co 6- miesięcznych) przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń gazowych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie świadczonych przez okres 36 miesięcy