Postępowanie przetargowe nr 4/TP/U/2024 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych, kuchennych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 4/TP/U/2024 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych, kuchennych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 3/TP/D/2024 na dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 3/TP/D/2024 na dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 1/TP/D/2024 na dostawy materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/TP/D/2024 na dostawy materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2024 na dostawę artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2024 na dostawę artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.03.01.2024r.pobierz2.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego10.01.2024r.Pobierz3.Wynik18.01.2024r,Pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 1/ZO/2024 na dostawę artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „ MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SOR W STARGARDZIE POPRZEZ ZAKUP TK ORAZ PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”

Dnia 23 listopada 2023r. podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzieo udzielenie dotacji celowej ze środków Ministerstwa Zdrowia na…

Czytaj dalejPRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „ MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SOR W STARGARDZIE POPRZEZ ZAKUP TK ORAZ PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”