ADRES

ul. Wojska Polskiego 27 (na terenie Szpitala).
Budynek ‘B’, poziom 0, pokój 4.

Poniedziałek od 08:00 do 12:00
Wtorek nieczynne
Środa od 13:00 do 17:00
Czwartek od 08:00 do 12:00
Piątek od 08:00 do 12:00

WEJŚCIE

Budynek ‘A’, wejście A26.
Budynek ‘B’, wejście K25.

LEKARZE

Witold Rusiekiewicz

REJESTRACJA OSOBISTA

Lekarz medycyny pracy przyjmuje bez wcześniejszej rejestracji.

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Lekarz medycyny pracy przyjmuje bez wcześniejszej rejestracji.

REALIZOWANE USŁUGI

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  • orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (orzeczenie lekarskie),
  • ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występującego w miejscu pracy (orzeczenie lekarskie),
  • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Serdecznie zapraszamy zakłady pracy do zawierania umów w zakresie realizacji usług medycznych w Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.