W Szpitalu funkcję PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI pełni Patryk Tomczak, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@zozstargard.pl.

Pełnomocnik odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Zabezpieczenie strony WWW Szpitala certyfikatem SSL.