CyberBezpieczeństwo

 

W Szpitalu funkcję PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI pełni Patryk Tomczak, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@zozstargard.pl

Pełnomocnik odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.


Zabezpieczenie strony WWW Szpitala certyfikatem SSL