Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/2022 na świadczenie kompleksowych usług telefonicznych telefonii stacjonarnej na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym dla dwóch lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27 i ul. Staszica 16

L.p.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/202216.12.2022r.pobierz2Wynik 23/ZO/202217.01.2023r.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 23/ZO/2022 na świadczenie kompleksowych usług telefonicznych telefonii stacjonarnej na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym dla dwóch lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27 i ul. Staszica 16

Postępowanie przetargowe nr 47/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 47/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

Postępowanie przetargowe nr 46/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 46/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 45 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 45 pakietów.

Zapytanie ofertowe nr 21/ZO/2022 na dostawę 4 drukarek wielofunkcyjnych, wysokowydajnej niszczarki do dokumentów i osuszacza powietrza dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 21/ZO/202225.11.2022.pobierz2Wynik Zapytania ofertowego nr 21/ZO/202229.11.2022.pobierz3Wynik Zapytania ofertowego II nr 21/ZO/202230.11.2022.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 21/ZO/2022 na dostawę 4 drukarek wielofunkcyjnych, wysokowydajnej niszczarki do dokumentów i osuszacza powietrza dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

Postępowanie przetargowe nr 45/TP/D/2022 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 45/TP/D/2022 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 20/ZO/2022 na świadczenie kompleksowych usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej na rzecz SPWZOZ w Stargardzie dla dwóch lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27 i ul. Staszica 16 w podziale na dwa pakiety.

LPNazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 20/ZO/202221.11.2022.pobierz2Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nr 20/ZO/202222.11.2022.pobierz3Wyjaśnienie treści II Zapytania ofertowego nr 20/ZO/202224.11.2022.pobierz4Unieważnienie postępowania nr 20/ZO/2022 w Pakiecie nr 101.12.2022.pobierz5Wynik Zapytania ofertowego nr 20/ZO/202205.12.2022.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 20/ZO/2022 na świadczenie kompleksowych usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej na rzecz SPWZOZ w Stargardzie dla dwóch lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27 i ul. Staszica 16 w podziale na dwa pakiety.

Zapytanie ofertowe nr 5.ZO.DTG.2022 na usługę dostawy i instalacji rejestratora rozmów telefonicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Zapytanie ofertowe nr 5.ZO.DTG.2022 na usługę dostawy i instalacji rejestratora rozmów telefonicznych 5.ZO_.DTG_.2022-Rejestrator-rozmowPobierz Wynik-5.ZO_.DTG_.2022Pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 5.ZO.DTG.2022 na usługę dostawy i instalacji rejestratora rozmów telefonicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]