Uprzejmie informujemy, że w ramach umowy zawartej z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie z dniem 1 października 2019 roku nasza placówka rozpoczyna realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC).

Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowana jest w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala w Stargardzie i obejmuje:

  • porady ambulatoryjne (w Poradni Położniczo – Ginekologicznej SPWZOZ w Stargardzie),
  • poród i opiekę nad noworodkiem (w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Neonatologicznym) – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje.

W ramach KOC każda kobieta w ciąży zgłaszająca się do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SPWZOZ w Stargardzie będzie mogła skorzystać z pełnoprofilowej opieki.

Nowością jest także całodobowy telefoniczny kontakt ze szpitalem przez specjalny numer telefonu. Dzięki temu o każdej porze przyszła mama będzie mogła zadzwonić, uzyskać konsultację i rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące swojego stanu.

Do programu KOC przyszła mama może przystąpić na każdym etapie ciąży, również przed samym porodem, bez konieczności prowadzenia ciąży.

Przyszła Mamo,

Jeśli jesteś zainteresowana przystąpieniem do programu KOC, zapraszamy do Poradni Położniczo – Ginekologicznej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 27 (Budynek B wejście K25, poziom 0), tel. 91/578 92 98.

Na miejscu otrzymasz Kartę Informacyjną KOC oraz instrukcje na temat dalszej realizacji procesu. Na tym etapie dokonasz wyboru lekarza prowadzącego ciążę.

W trakcie trwania całej opieki w ramach KOC można korzystać z całodobowych konsultacji medycznych pod numerem telefonu 91/578 92 57.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia ciąży i porodu w ramach KOC udzielamy w Poradni Położniczo – Ginekologicznej SPWZOZ w Stargardzie.