ADRES

ul. Wojska Polskiego 27 (na terenie Szpitala),
73-110 Stargard

KIEROWNIK

lek.  Jan Kalinowski specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

p.o. mgr Izabela Majewska specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

KONTAKT

Obszar rejestracji 91 578 92 70 lub 91 578 92 71
Fax 91 578 92 73
Pielęgniarka Oddziałowa 91 578 92 74

     

Zapewniamy przyjęcie i udzielanie świadczeń u pacjentów kierowanych oraz zgłaszających się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Zapewniamy szybką i kompleksową diagnostykę w oparciu o sąsiadujące z oddziałem pracownie i laboratoria. Wykonujemy niezbędne zabiegi lecznicze. W razie potrzeby nasi pacjenci są przekazywani do innych oddziałów celem zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia wymagania Centrum Monitorowania Jakości zaś. nr: 185/2012.