DZIAŁY ADMINISTRACJI:

SAMODZIELNE STANOWISKA:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

KIEROWNIK – Katarzyna Buczek
Tel. 91/578 92 20
E-mail: k.buczek@zozstargard.pl

SEKCJA ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:

 • LECZENIE SZPITALNE, REHABILITACJA LECZNICZA, USŁUGI MEDYCZNE – tel. 91/578 92 27,
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNA.

SEKCJA ORGANIZACJI I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – tel. 91/578 92 20

SEKCJA KADR – tel. 91/578 92 08

SEKCJA PŁAC – tel. 91/578 92 14

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Iwona Królikowska
Tel. 91/578 92 09
E-mail: i.krolikowska@zozstargard.pl

 • Rozrachunki – tel. 91/578 92 25,
 • Rozliczanie magazynów – tel. 91/578 92 26,
 • Podatek od towarów i usług – tel. 91/578 92 11,
 • Podatek dochodowy – tel. 91/578 92 11,
 • Rozliczanie finansowe z NFZ – tel. 91/578 92 11,
 • Środki trwałe – tel. 91/578 92 11,
 • Rozliczenie dotacji – tel. 91/578 92 11,
 • Rozliczanie Rezydentur i staży lekarskich z MZ – tel. 91/578 92 11,
 • Magazyn – tel. 91/578 93 22.

KASA

Tel. 91/578 92 12

DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

P.O. KIEROWNIKA – Marek Komornicki
Tel.: 91/578 92 02
E-mail: techniczny@zozstargard.pl

 • SEKCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA – tel. 91/578 92 10,
 • SEKCJA GOSPODAROWANIA MIENIEM – tel. 91/578 92 34,
 • PRALNIA – tel. 91/578 92 84,
 • CHŁODNIA – tel. 91/578 92 37,
 • TRANSPORT SZPITALNY – tel. 91/578 92 02,
 • KUCHNIA – tel. 91/578 92 65.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK – Anna Mauer
Tel. 91/578 92 22
E-mail: zaopatrzenie@zozstargard.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY

KANCELARIA
Tel. 91/578 92 03
Fax: 91/391 18 83
E-mail: biuro@zozstargard.pl

RADCY PRAWNI
Tel. 91/578 92 03

SKŁADNICA AKT I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Tel. 91/578 92 23

SEKCJA INFORMATYCZNA

INFORMATYK – Szymon Kulas,
INFORMATYK – Mateusz Drabkowski.
Tel. 91/578 92 16
E-mail: informatyk@zozstargard.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek
Tel. 91/578 92 31
E-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII – Małgorzata Sielska,
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – Renata Kuźmicz.
Tel. 91/578 92 04
E-mail: epidemiologiczna@zozstargard.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

Patryk Tomczak
Tel. 91/578 92 13

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, SYTUACJI KRYZYSOWYCH, REZERW ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, po. INSPEKTOR DS. P.POŻ

Mieczysław Drewniak
Tel. 91/578 92 13

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Patryk Tomczak
Tel. 91/578 92 13

PEŁNOMOCNIK DS. DOSTĘPNOŚCI

Patryk Tomczak
Tel. 516 188 501
E-mail: p.tomczak@zozstargard.pl

PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Szymon Kulas
Tel. 665 992 188