ADMINISTRACJA

 

DZIAŁY ADMINISTRACJI:

 

1. DZIAŁ ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

KIEROWNIK – Katarzyna Buczek
Tel. 91 578–92–20
E-mail: k.buczek@zozstargard.pl

a). SEKCJA ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:

 • LECZENIE SZPITALNE, REHABILITACJA LECZNICZA, USŁUGI MEDYCZNE – tel. 91 578–92–27
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNA

b). SEKCJA ORGANIZACJI I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – tel. 91 578–92–20

 

2. DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

KIEROWNIK– Ewelina Witkowska
Tel. 91 578–92–07
E-mail: e.witkowska@zozstargard.pl

 • SEKCJA KADR – tel. 91 578-92-08
 • SEKCJA PŁAC – tel. 91 578–92–14

 

3. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Lucyna Walawska
Tel. 91 578-92-09
E-mail: l.walawska@zozstargard.pl

 • Rozrachunki – tel. 91 578–92–25
 • Rozliczanie magazynów – tel. 91 578–92-26
 • Podatek od towarów i usług – tel. 91 578–92-11
 • Podatek dochodowy – tel. 91 578–92–11
 • Rozliczanie finansowe z NFZ  – tel. 91 578–92–11
 • Środki trwałe – tel. 91 578–92–11
 • Rozliczenie dotacji – tel. 91 578–92–11
 • Rozliczanie Rezydentur i staży lekarskich z MZ – tel. 91 578–92–11
 • Magazyn – tel. 91 578-93-22

 

4. KASA

Tel. 91 578–92–12

 

5. DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

KIEROWNIK – Emilia Aftewicz
Tel.: 91 578–92–02
E-mail: techniczny@zozstargard.pl

 • SEKCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA – tel. 91 578–92–10
 • SEKCJA GOSPODAROWANIA MIENIEM – tel. 91 578–92–34
 • PRALNIA – tel. 91 578-92-84
 • CHŁODNIA – tel. 91 578-92-37
 • TRANSPORT SZPITALNY – tel. 91-578-92-02
 • KUCHNIA – tel. 91 578-92-65

 

6. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK – Anna Mauer

Tel. 91 578–92–22
E-mail: zaopatrzenie@zozstargard.pl

 

7. DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY

KIEROWNIK – Rafał Dziubek

a). KANCELARIA
Tel. 91 578-92-03
Fax: 91-391-18-83
E-mail: biuro@zozstargard.pl

b). RADCY PRAWNI
Tel. 91 578-92-03

c). SKŁADNICA AKT I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Tel. 91 578-92-23

 

8. SEKCJA INFORMATYCZNA

INFORMATYK – Paweł Turtoń
INFORMATYK – Michał Witkowski
Tel. 91 578–92–16
E-mail: informatyk@zozstargard.pl;

 

SAMODZIELNE  STANOWISKA:

 

1. PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek
Tel. 91 578-92-31
E-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

 

2. ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH:

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII – Małgorzata Sielska
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – Renata Kuźmicz
Tel. 91 578–92–04
E-mail: epidemiologiczna@zozstargard.pl

 

3. GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

Patryk Tomczak
Tel. 91 578–92–13

 

4. INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, SYTUACJI KRYZYSOWYCH,  REZERW ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, po. INSPEKTOR DS. P.POŻ

Mieczysław Drewniak
Tel. 91 578–92–13

 

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
Patryk Tomczak
Tel. 91 578–92–13

 

6. PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 
Patryk Tomczak
Tel. 91 578–92–13