ADMINISTRACJA

 

DZIAŁY ADMINISTRACJI:

 

1. DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

KIEROWNIK – Katarzyna Buczek
Tel. 91/578 92 20
E-mail: k.buczek@zozstargard.pl

a). SEKCJA ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:

 • LECZENIE SZPITALNE, REHABILITACJA LECZNICZA, USŁUGI MEDYCZNE – tel. 91/578 92 27
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNA

b). SEKCJA ORGANIZACJI I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – tel. 91/578 92 20

c). SEKCJA KADR – tel. 91/578 92 08

d). SEKCJA PŁAC – tel. 91/578 92 14

 

3. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Lucyna Walawska
Tel. 91/578 92 09
E-mail: l.walawska@zozstargard.pl

 • Rozrachunki – tel. 91/578 92 25
 • Rozliczanie magazynów – tel. 91/578 92 26
 • Podatek od towarów i usług – tel. 91/578 92 11
 • Podatek dochodowy – tel. 91/578 92 11
 • Rozliczanie finansowe z NFZ  – tel. 91/578 92 11
 • Środki trwałe – tel. 91/578 92 11
 • Rozliczenie dotacji – tel. 91/578 92 11
 • Rozliczanie Rezydentur i staży lekarskich z MZ – tel. 91/578 92 11
 • Magazyn – tel. 91/578 93 22

 

4. KASA

Tel. 91/578 92 12

 

5. DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

KIEROWNIK – Emilia Aftewicz
Tel.: 91/578 92 02
E-mail: techniczny@zozstargard.pl

 • SEKCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA – tel. 91/578 92 10
 • SEKCJA GOSPODAROWANIA MIENIEM – tel. 91/578 92 34
 • PRALNIA – tel. 91/578 92 84
 • CHŁODNIA – tel. 91/578 92 37
 • TRANSPORT SZPITALNY – tel. 91/578 92 02
 • KUCHNIA – tel. 91/578 92 65

 

6. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK – Anna Mauer
Tel. 91/578 92 22
E-mail: zaopatrzenie@zozstargard.pl

 

7. DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY

KIEROWNIK – Rafał Dziubek

a). KANCELARIA
Tel. 91/578 92 03
Fax: 91/391 18 83
E-mail: biuro@zozstargard.pl

b). RADCY PRAWNI
Tel. 91/578 92 03

c). SKŁADNICA AKT I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Tel. 91/578 92 23

 

8. SEKCJA INFORMATYCZNA

INFORMATYK – Paweł Turtoń
INFORMATYK – Michał Witkowski
INFORMATYK – Szymon Kulas
Tel. 91/578 92 16
E-mail: informatyk@zozstargard.pl;

 

SAMODZIELNE  STANOWISKA:

 

1. PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek
Tel. 91/578 92 31
E-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

 

2. ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH:

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII – Małgorzata Sielska
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – Renata Kuźmicz
Tel. 91/578 92 04
E-mail: epidemiologiczna@zozstargard.pl

 

3. GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

Patryk Tomczak
Tel. 91/578 92 13

 

4. INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, SYTUACJI KRYZYSOWYCH,  REZERW ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, po. INSPEKTOR DS. P.POŻ

Mieczysław Drewniak
Tel. 91/578 92 13

 

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
Patryk Tomczak
Tel. 91/578 92 13

 

6. PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 
Patryk Tomczak
Tel. 91/578 92 13