ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

 

Kierownik: lek. spec.  Stanisław Szagdaj    

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Romanowska

tel. gabinet lekarski: 91 578 92 52

tel. dyżurka pielęgniarek: 91 578 92 55

 

Oddział zapewnia całodobowe leczenie i  opiekę medyczną dzieciom do 18 roku życia.  Leczenie prowadzone jest w oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczną.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa oddział  jest monitorowany w systemie 24 godzinnym. Dzieci starsze od poniedziałku do piątku korzystają z zajęć  lekcyjno – zabawowych w szkole / świetlicy. Opiekunom oferujemy godne i komfortowe warunki do całodobowego pobytu z dzieckiem w oddziale poprze bazę hotelową. Oddział Dziecięcy uczestniczy w akcji „Szpital z sercem”.