DYREKTOR – Krzysztof Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA – Barbara Turkiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH I ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH – Rafał Dziubek

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Iwona Królikowska

KIEROWNIK DS. PERSONELU MEDYCZNEGO – Anna Ler-Rotecka