DYREKTOR – Krzysztof Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA – Barbara Turkiewicz

KIEROWNIK DS. PERSONELU MEDYCZNEGO – Anna Ler-Rotecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Iwona Królikowska

KIEROWNIK AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ – Rafał Dziubek

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO – Rafał Dziubek

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA – Rafał Dziubek