DYREKCJA

 

Dyrektor – Krzysztof Kowalczyk
 
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa – Barbara Turkiewicz
 
Kierownik ds. personelu medycznego – Anna Ler-Rotecka
 
Główna Księgowa – Lucyna Walawska
 
Kierownik ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Kierownik działu organizacyjno – prawnego, Pełnomocnik ds. praw pacjenta – Rafał Dziubek