SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

 

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

 

 

tel. stacjonarny 91 5789291 / komisja 91 5789610

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 07:30 – 14:30

e – mail: biuro@zozstargard.pl

 

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego nadzoruje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami.

Głównym zadaniem Koordynatora ds. Pakietu Onkologicznego jest zapewnienie przepływu informacji na wszelkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta a w szczególności:

 1. koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalony przez konsylium,
 2. kompletowanie dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 3. udzielanie pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym;
 4. towarzyszenie pacjentowi aż do zakończenia leczenia i przekazania pacjenta wraz z dokumentacją pod opiekę lekarza specjalisty,
 5. prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych działań wynikających z pełnionej funkcji.

Świadczenia zdrowotne w ramach pakietu onkologicznego realizowane są w następujących  komórkach organizacyjnych SPWZOZ:

Poradnie Specjalistyczne:

 • Chirurgii Ogólnej
 • Dermatologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Neurologiczna Dziecięca
 • Okulistyczna
 • Otolaryngologiczna
 • Położniczo – Ginekologiczna

Oddziały szpitalne :

 • Chirurgiczny Ogólny
 • Otolaryngologiczny
 • Ginekologiczno – Położniczy

 

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl