Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

BARBARA KONIECKA

Tel. komórkowy 786 133 810 – możliwość kontaktu przez SMS
Tel. stacjonarny 91/578 92 91 | Komisja 91/578 96 10
E–mail: bkoniecka@zozstargard.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 07:30 – 14:30

Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego nadzoruje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami.

Głównym zadaniem Koordynatora ds. Pakietu Onkologicznego jest zapewnienie przepływu informacji na wszelkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta a w szczególności:

 • koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalony przez konsylium,
 • kompletowanie dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia),
 • udzielanie pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym,
 • towarzyszenie pacjentowi aż do zakończenia leczenia i przekazania pacjenta wraz z dokumentacją pod opiekę lekarza specjalisty,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych działań wynikających z pełnionej funkcji.

Świadczenia zdrowotne w ramach pakietu onkologicznego realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych SPWZOZ:

Poradnie Specjalistyczne:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Dermatologiczna,
 • Gastroenterologiczna,
 • Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Okulistyczna,
 • Otolaryngologiczna,
 • Położniczo – Ginekologiczna.

 

Oddziały szpitalne :

 • Chirurgiczny Ogólny,
 • Otolaryngologiczny,
 • Ginekologiczno – Położniczy.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl