Postępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2024 na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings