ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Kierownik: lek. spec.  Beata Skobel specjalista chorób wewnętrznych  i kardiologii 

Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. Barbara Pac – Pomarnacka

tel. gabinety lekarskie: 91 578 92 46 / 44

tel. dyżurka pielęgniarek: 91 578 96 00

 

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych. Podczas hospitalizacji pacjenta zapewniamy usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii oraz instruktaż w zależności od wskazań lekarskich. W oddziale znajduje się  Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Pacjenci korzystają  z konsultacji lekarzy specjalistów. Oddział mieści się na pierwszym piętrze budynku A.