Dzień 02.05.2024 (czwartek), dniem wolnym dla niektórych jednostek SPWZOZ w Stargardzie

Szanowni Państwo, w dniu 02.05.2024 Rejestracja Ogólna i telefoniczna będzie nieczynna. Rejestracja do Poradni Kardiologicznej oraz Rejestracja RTG pracuje w normalnych godzinach pracy.Wszyscy lekarze zatrudnieni w Poradniach Specjalistycznych: alergologiczna, chirurgii…

Czytaj dalejDzień 02.05.2024 (czwartek), dniem wolnym dla niektórych jednostek SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie konkursowe nr 11/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisywanie i ocenę badań obrazowych: tomografii komputerowej i RTG w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

D Y R E K C J ASamodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzieul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.…

Czytaj dalejPostępowanie konkursowe nr 11/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisywanie i ocenę badań obrazowych: tomografii komputerowej i RTG w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Postępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2024 na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2024 na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie.

Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2024 na dostawy środków kontrastujących na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2024 na dostawy środków kontrastujących na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2024 na dostawy azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2024 na dostawy azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.11.04.2024rpobierz2Wynik24.04.2024rpobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 7/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2024 na Usługę jenorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz baterii akumulatorów zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2024 na Usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz baterii akumulatorów zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie11.04.2024rpobierz2.Wynik24.04.2024rpobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 6/ZO/2024 na Usługę jenorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz baterii akumulatorów zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy05.04.2024r.pobierz2Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego09.04.2024r.pobierz3Wyjaśnienie treści…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy