Postępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2023 na dostawy preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2023 na dostawy preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 19/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 19/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2023 na usługę w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami SPWZOZ w Stargardzie w okresie 36 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/202329.06.2023.pobierz2.Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego04.07.2023.pobierz3.Wynik 15/ZO/202312.07.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 15/ZO/2023 na usługę w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami SPWZOZ w Stargardzie w okresie 36 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 16/TP/U/2023 na obsługę informatyczną SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 16/TP/U/2023 na obsługę informatyczną SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2023 na dostawy preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2023 na dostawy preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/2023 na usługę w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami SPWZOZ w Stargardzie w okresie 36 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/202307.06.2023.pobierz2.Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 14/ZO/202319.06.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 14/ZO/2023 na usługę w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami SPWZOZ w Stargardzie w okresie 36 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 18/TP/U/2023 na usługę opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej, Dziennej i Ambulatoryjnej oraz Opieki Długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie” z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 18/TP/U/2023 na usługę opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej, Dziennej i Ambulatoryjnej oraz Opieki Długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie” z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska

Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2023 na dostawę artykułów do pracowni RTG i TK SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/202316.05.2023.pobierz2.Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 13/ZO/202322.05.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 13/ZO/2023 na dostawę artykułów do pracowni RTG i TK SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2023 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2023 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów