PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

SZANOWNI PACJENCI

Od 1 października 2017 r. na terenie Szpitala w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 od godz. 08.00 udzielane są świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Można z niej korzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, niezależnie od miejsca zamieszkania i złożenia deklaracji do lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w dni powszednie po godzinie 18.00 do godz. 08.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy w budynku J, wejście J41 jak również porady pod nr 91 578 92 96. Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej należy okazać dokument ze zdjęciem oraz podać nr PESEL.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Wejście:  budynek J (Administracja), wejście J41

Telefon: 91 578 92 96