Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2023 na dostawę artykułów do pracowni RTG i TK SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/202316.05.2023.pobierz2.Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 13/ZO/202322.05.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 13/ZO/2023 na dostawę artykułów do pracowni RTG i TK SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2023 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2023 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2023 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZO/2023 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ WYKONYWANIE PRAC OGRODNICZYCH NA RZECZ SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

Lp.Nazwa plikuData publikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2023r18.04.2023.pobierz2.Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert20.04.2023.pobierz3.Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 11/ZO/2023r26.04.2023.pobierz4.Wynik 11/ZO/2023r04.05.2023.pobierz

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZO/2023 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ WYKONYWANIE PRAC OGRODNICZYCH NA RZECZ SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r 05.04.2023.pobierz2.Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 12.04.2023.pobierz3.Wynik 10/ZO/2023.18.04.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 10/ZO/2023r na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2023 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu technicznego 48 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/202330.03.2023.pobierz2.Wynik Zapytania ofertowego nr 9/ZO/202313.04.2023.pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 9/ZO/2023 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu technicznego 48 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych

Postępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2023 na dostawy gazów medycznych (azot ciekły medyczny) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2023 na dostawy gazów medycznych (azot ciekły medyczny) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2023 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2023 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów