Postępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 28 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 28 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2023 na dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2023 na dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 28/TP/D/2023 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 28/TP/D/2023 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2023 na zakup energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2023 na zakup energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 27/TP/D/2023 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 27/TP/D/2023 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 26/TP/D/2023 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 26/TP/D/2023 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/2023 na usługę jednorazowego odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, dokumentacji aktowej oraz dokumentacji medycznej z SPWZOZ w Stargardzie – składnica akt przy ul. Staszica 16

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/202326.10.2023 r.Pobierz2.Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego30.10.2023 r.Pobierz3.Wynik07.11.2023 r.Pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 17/ZO/2023 na usługę jednorazowego odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, dokumentacji aktowej oraz dokumentacji medycznej z SPWZOZ w Stargardzie – składnica akt przy ul. Staszica 16

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/2023 świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach znajdujących się na terenie SPWZOZ w Stargardzie

L.p.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/202306.11.2023r.Pobierz2.Wynik17.11.2023r.Pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 18/ZO/2023 świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach znajdujących się na terenie SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2023 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2023 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 16/ZO/2023 na dostawę, montaż i uruchomienie 5 klimatyzatorów stacjonarnych typu SPLIT dla SPWZOZ w Stargardzie

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 16/ZO/202325.09.2023 r.Pobierz załącznik2.Wynik09.10.2023 r.Pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 16/ZO/2023 na dostawę, montaż i uruchomienie 5 klimatyzatorów stacjonarnych typu SPLIT dla SPWZOZ w Stargardzie