Postępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2024 na dostawę produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 18 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2024 na dostawę produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 18 pakietów.

Postępowanie przetargowe nr 21/TP/D/2024 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 13 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 21/TP/D/2024 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 13 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2024 na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2024 na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 19/TP/D/2024 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 21 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 19/TP/D/2024 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 21 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2024 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2024 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2024 na dostawę wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup sprzętu komputerowego w podziale na 6 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2024 na dostawę wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – zakup sprzętu komputerowego w podziale na 6 pakietów.

Postępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2024 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2024 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 9/ZO/2024 na usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2024 na wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie dla Budynku E (SOR) oraz Budynku A (pracowni wspomagających SOR)

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2024 na wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie dla Budynku E (SOR) oraz Budynku A (pracowni wspomagających SOR)

Postępowanie przetargowe nr 14/TP/U/2024 na doposażenie wentylacji mechanicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPW ZOZ w Stargardzie w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregat wody lodowej/pompę ciepłą i usprawnienie funkcjonalności systemu BMS

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 14/TP/U/2024 na doposażenie wentylacji mechanicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPW ZOZ w Stargardzie w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregat wody lodowej/pompę ciepłą i usprawnienie funkcjonalności systemu BMS