ADRES

ul. Staszica 16, w Stargardzie
Budynek ‘C’, poziom 0-3

KIEROWNIK

lek. spec.  Ewa Błaszczyk   

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Alicja Szczepańska

LEKARZE

Danuta Burdyńska
Katarzyna Szczurowska
Jolanta Drygiel
Artion Abramian
Ewa Błaszczyk

ODWIEDZINY

Poniedziałek od 14:00 do 17:00
Wtorek od 14:00 do 17:00
Środa od 14:00 do 17:00
Czwartek od 14:00 do 17:00
Piątek od 14:00 do 17:00
Sobota 
od 14:00 do 17:00
Niedziela
 od 14:00 do 17:00

KONTAKT

centrala telefoniczna: 91 577 00 46

Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej znajdują się w kompleksie szpitalnym przy ul. Staszica 16. Z udziałem zatrudnionych specjalistów usprawniamy dzieci  i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz powikłaniami po wypadkach komunikacyjnych. W bardzo dobrze wyposażonych pracowniach fizjoterapii, salach gimnastycznych i gabinetach masażu klasycznego poprawiamy lub  utrzymujemy stan zdrowia pacjentów na poziomie jakiego oczekują.
W leczeniu  stosujemy także toksynę botulinową, która wspomaga leczenie rehabilitacyjne. W zaburzeniach mowy prowadzimy ćwiczenia logopedyczne. Umożliwiamy pobyt dziecka z opiekunem.