AKTY PRAWNE

Statut:

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut z dnia 7.09.2016

 

Uchwała nr II/38/18  / Nadanie statutu : 

Aby zapoznać się z Uchwałą, proszę otworzyć załącznik : 
Statut

Regulamin Organizacyjny:

Aby zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Regulamin Organizacyjny marzec 2021

Schemat organizacyjny – Działalność Medyczna (załącznik 1)

Schemat organizacyjny – Administracja (załącznik 2)

 

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok