AKTY PRAWNE

Statut:

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut z dnia 7.09.2016

 

Uchwała nr II/38/18  / Nadanie statutu : 

Aby zapoznać się z Uchwałą, proszę otworzyć załącznik : 
Statut

Regulamin Organizacyjny:

Aby zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 15.02.2019 R.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY – ADMINISTRACJA (załącznik nr 1)

SCHEMAT ORGANIZACYJNY – DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA (załącznik nr 2)

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard