STATUT

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut szpitala obowiązujący od 2018 roku

Regulamin Organizacyjny

Aby zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Regulamin organizacyjny luty 2023

Schemat organizacyjny – Administracja

Schemat organizacyjny – Działalność Medyczna

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok