STATUT

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut szpitala obowiązujący od 30 sierpnia 2023

Statut szpitala obowiązujący od 2018 roku

Regulamin Organizacyjny

Aby zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Regulamin organizacyjny październik 2023

Regulamin organizacyjny sierpień 2023

Regulamin organizacyjny luty 2023

SCHEMAT Organizacyjny

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok