STATUT

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut z dnia 7.09.2016

Uchwała nr II/38/18 / Nadanie statutu

Aby zapoznać się z Uchwałą, proszę otworzyć załącznik : 
Statut

Regulamin Organizacyjny

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok:

Aby zapoznać się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok