Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

OGŁOSZENIE

O PRZYWRÓCENIU DZIAŁANIA SZKOŁY RODZENIA

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że przywracamy działalność BEZPŁANTEJ PRZYSZPITALNEJ SZKOŁY RODZENIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne mamy, które ukończyły 21 tydzień ciąży – oczywiście tatusiowie też są mile widziani.

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo klikając w przycisk poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie w ramach środków z Funduszu Medycznego przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego

SPWZOZ w Stargardzie zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Postępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2024 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów