Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

OGŁOSZENIE

O PRZYWRÓCENIU DZIAŁANIA SZKOŁY RODZENIA

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że przywracamy działalność BEZPŁANTEJ PRZYSZPITALNEJ SZKOŁY RODZENIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne mamy, które ukończyły 21 tydzień ciąży – oczywiście tatusiowie też są mile widziani.

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo klikając w przycisk poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

AKTUALNOŚCI

Postępowanie przetargowe nr 44/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 27 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 45/TP/D/2022 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów