Postępowanie przetargowe nr 5/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż sprzętu medycznego do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 5/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż sprzętu medycznego do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zapytanie ofertowe nr 10 / ZO/2024 na dostawę paneli genetycznych do aparatu BIOFIRE firmy Biomerieux  na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie, w okresie 12 miesięcy

Lp Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 10 / ZO/2024 na dostawę paneli genetycznych do aparatu BIOFIRE firmy Biomerieux  na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie, w okresie 12…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 10 / ZO/2024 na dostawę paneli genetycznych do aparatu BIOFIRE firmy Biomerieux  na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie, w okresie 12 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2024 na dostawę produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 18 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 4/UE/PN/D/2024 na dostawę produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 18 pakietów.

Postępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2024 na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2024 na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy do SPWZOZ w Stargardzie.

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.11.04.2024rpobierz2Wynik24.04.2024rpobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy05.04.2024r.pobierz2Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego09.04.2024r.pobierz3Wyjaśnienie treści…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/2024 ZAKUP I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr. 4/ZO/2024 Zakup i dostawa druków na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy27.03.2024rpobierz2Załączniki nr 6 wzory druków 1 - 12 27.03.2024rpobierz3Załączniki nr…

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/2024 ZAKUP I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) dla pracowników SPWZOZ w Stargardzie zatrudnionych na stanowiskach: pracodawca, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi i stanowiska robotnicze.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) dla pracowników SPWZOZ w Stargardzie zatrudnionych na stanowiskach: pracodawca, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi i stanowiska robotnicze.

Postępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”