Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.11.04.2024rpobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 8/ZO/2024 na usługę utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy.

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2024 na dostawę oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego do Pracowni TK i USG, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w podziale na 3 pakiety”

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy05.04.2024r.pobierz2Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego09.04.2024r.pobierz3Wyjaśnienie treści…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 5/ZO/2024 na dostawę biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/2024 ZAKUP I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr. 4/ZO/2024 Zakup i dostawa druków na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy27.03.2024rpobierz2Załączniki nr 6 wzory druków 1 - 12 27.03.2024rpobierz3Załączniki nr…

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/2024 ZAKUP I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY SPWZOZ W STARGARDZIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) dla pracowników SPWZOZ w Stargardzie zatrudnionych na stanowiskach: pracodawca, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi i stanowiska robotnicze.

Lp.Nazwa plikuData publikacjiLink do pobrania1Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 2/ZO/2024 na usługę przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) dla pracowników SPWZOZ w Stargardzie zatrudnionych na stanowiskach: pracodawca, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi i stanowiska robotnicze.

Postępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZO/2024 NA USŁUGĘ DWÓCH ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH W OKRESIE 24 MIESIĘCY W OBIEKTACH SPWZOZ W STARGARDZIE

Lp.Nazwa plikuData publikacji Link do pobrania1.Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/2024 na usługę dwóch rocznych przeglądów budowlanych w okresie 24 miesięcy w obiektach SPWZOZ w Stargardzie.01.03.2024r. pobierz2.Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 3/ZO/202406.03.2024r.pobierz3.Wynik18.03.2024r.pobierz

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZO/2024 NA USŁUGĘ DWÓCH ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH W OKRESIE 24 MIESIĘCY W OBIEKTACH SPWZOZ W STARGARDZIE

Postępowanie przetargowe nr 7/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 7/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2024 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 1/TP/D/2024 na dostawy materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/TP/D/2024 na dostawy materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów