Postępowanie przetargowe nr 16/TP/U/2023 na obsługę informatyczną SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 16/TP/U/2023 na obsługę informatyczną SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 44/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 27 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 44/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 27 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/D/2021 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/D/2021 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety