SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. WOJSKA POLSKIEGO 27
73-110 STARGARD

BUDYNEK DYREKCJI „J”, WEJŚCIE J 43

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
7:25– 15:00

sprawy administracyjne oraz pisma kierowane do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie

KANCELARIA (pok. nr 007)
TEL. 91/578 92 03
FAX 91/391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
Rafał Dziubek
TEL. 91/578 92 31

Przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 14:00–15:00 w budynku administracji przy ul. Wojska Polskiego 27.

SPRAWY ROZPATRYWANE SĄ ZGODNIE Z TRYBEM OKREŚLONYM W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ