SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. WOJSKA POLSKIEGO 27

73-110 STARGARD

BUDYNEK DYREKCJI „J”, WEJŚCIE  J 43

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:25– 15:00

 

sprawy administracyjne oraz pisma kierowane do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie

KANCELARIA (pok. nr 007)

TEL. 91/  578 – 92 – 03

FAX 91/  391 – 18 – 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek

Przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 14:00– 15:00

w budynku administracji przy ul. Wojska Polskiego 27

telefon 91 578 92 31

SPRAWY ROZPATRYWANE SĄ ZGODNIE Z TRYBEM OKREŚLONYM W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ