Wszelkich informacji i porad w zakresie Praw Pacjenta udziela: Pełnomocnik ds Praw Pacjenta przy Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w każdy czwartek w godzinie 15:30 do 16:30.

Budynek Administracji przy ul. Wojska Polskiego 27 (wejście przez sekretariat).

Tel: 91/578 92 31
E-mail: biuro@zozstargard.pl
E-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

Poniżej do pobrania Karta Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta Informator