Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Informujemy, że opłatę za „Test molekularno-genetyczny na obecność wirusów SARS-COV-2 metodą Real-time PCR” należy uiścić przed wykonaniem usługi.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami wskazane jest uregulowanie należności przelewem na konto bankowe: 97 1130 1176 0022 2031 5920 0005 z podaniem nazwiska i imienia oraz daty planowanego pobrania wymazu.

W razie potrzeby wystawienia faktury na Zakład Pracy należy na dowodzie wpłaty podać również nazwę, adres oraz NIP zakładu pracy. Pacjenci indywidualni w celu otrzymania faktury imiennej na żądanie zobowiązani są do pozostawienia informacji w punkcie pobrań wymazu. Po wykonaniu badania faktura zostanie przesłana na wskazany adres zakładu pracy lub pacjenta indywidualnego.

Pacjenci przed wykonaniem badania zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty.

Dotyczy osób, które nie mają skierowania a chcą wykonać badanie komercyjnie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami

AKTUALNOŚCI

Postępowanie przetargowe nr 24/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 10 pakietów