SZKOŁA RODZENIA

 

Historia Szkoły Rodzenia w Stargardzie

Pierwsza  Szkoła Rodzenia w Stargardzie powstała w 1992 roku.

W 1995 roku utworzono Gabinet Promocji Zdrowia w SPZZOZ – kobiety miały możliwość uczęszczania do bezpłatnej Szkoły Rodzenia. Zajęcia odbywały się przy ul. Staszica. Na przełomie lat 2000/2001 Gabinet Promocji Zdrowia  został zlikwidowany.

W latach 2007 – 2012 r. przy współfinasowaniu przez  Urząd Miasta Stargard otwarto w SPZZOZ bezpłatną Szkołę Rodzenia.  Zajęcia były prowadzone przez położne pod kierunkiem mgr Marii Szelkowskiej.

W latach 2013 – 2014 bezpłatna Szkoła Rodzenia  współfinansowana przez Urząd Miasta w Stargardzie prowadzona jest przez  mgr Różę Ambroziak-Falkiewicz. W 2013 roku zajęcia Szkoły Rodzenia prowadził zespół w składzie: mgr Róża Ambroziak-Falkiewicz – położna, socjolog, lekarz Grażyna Linnik – pediatra, neonatolog, kierownik oddziału neonatologii,  lek. med. Daria Tomicka – rezydent oddziału ginekologiczno-położniczego, mgr Marta Łukowska – fizjoterapeuta, mgr Renata Kuźmicz – pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego,  Małgorzata Orkisz – położna , mgr Małgorzata Ganczarska – psycholog (do czerwca 2013 r.).Od stycznia 2014 r. zajęcia są prowadzone nadal, w zmienionym składzie: za Małgorzatę Orkisz – położną,  Renata Krzyżanowska – położna  oraz za mgr Małgorzatę Ganczarską – psycholog, mgr Dominika Markowska Orlińska- psycholog.

W 2015 roku bezpłatna Szkoła Rodzenia w SPWZOZ w Stargardzie, współfinansowana przez Urząd Miasta w Stargardzie prowadzona jest przez mgr Renatę Kuźmicz.

Zajęcia Szkoły Rodzenia prowadzi zespół w składzie:

lekarz Grażyna Linnik – pediatra, neonatolog

mgr Renata Kuźmicz – pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr Aleksandra Gumna – położna

Grażyna Wasiak – położna

mgr Dominika Markowska Orlińska – psycholog

mgr Joanna Sowa – fizjoterapeuta

Od maja 2015r. zajęcia za mgr Aleksandrę Gumną – położną, prowadzi

Barbara Szyszka – położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

 

 

Wykładowcy

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje

1.

RENATA WILEWICZ

POŁOŻNA – specjalista
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i położniczego; edukator laktacyjny – staż pracy 26 lat

2.

JOANNA SOWA – KRAWCZAK

Dr FIZJOTERAPII – staż pracy 6 lat

3.

ALEKSANDRA GUMNA

Mgr POŁOŻNICTWA – edukator laktacyjny, staż pracy 6 lat

4.

DOMINIKA MARKOWSKA

 MGR PSYCHOLOG – staż w zawodzie 17 lat

5.

MONIKA ZYCH

LICENCJAT DIETETYK – LICENCJAT POŁOŻNICTWA, staż pracy 1 rok

6.

BARBARA SZYSZKA

Mgr POŁOŻNICTWA – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, edukator laktacyjny, staż pracy 15 lat

 

Harmonogram kursu w szkole rodzenia (temat zajęć/forma zajęć*/osoba prowadząca):

Lp.

Temat zajęć

Forma zajęć*

Osoba prowadząca

1

Powitanie uczestników kursu (ankiety, test wiedzy)

Fizjologia i patologia ciąży.

Badania diagnostyczne i testy przesiewowe w ciąży.

Zachowania prozdrowotne.

Profilaktyka zaburzeń rozwojowych płodu i noworodka.

Przygotowanie do porodu.

T

Barbara Szyszka

(2 godz.)

2

Przebieg porodu i współpraca z personelem.

Metody łagodzenia bólu porodowego.

Zalety porodu naturalnego.

Ćwiczenia oddechowe.

Pozycje wertykalne.

Cięcie cesarskie.

T+P

Barbara Szyszka

(2 godz.)

3

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu.

Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych okresu poporodowego.

T

Dominika Markowska

(2 godz.)

4

Żywienie w okresie ciąży i laktacji.

Suplementacja w okresie ciąży i laktacji.

Zapobieganie zakażeniom drogą pokarmową.

Profilaktyka otyłości u rodziców oraz noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Profilaktyka cukrzycy.

Profilaktyka próchnicy.

T

Monika Zych

(2 godz.)

5

Przebieg połogu – opieka i pielęgnacja w warunkach szpitalnych

T

Barbara Szyszka

(2 godz.)

6

Karmienie piersią w teorii i praktyce.

T + P

Renata Wilewicz

(2 godz.)

7

Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem w warunkach szpitalnych i domowych.

Badania diagnostyczne i testy przesiewowe u noworodka.

Profilaktyka zaburzeń rozwojowych noworodka, niemowlęcia i małego dziecka.

Profilaktyka wybranych schorzeń wieku dziecięcego (choroby zakaźne, próchnica).

T

Aleksandra Gumna

(2 godz.)

8

Pielęgnacja noworodka.

Pierwsza pomoc u noworodka, niemowlęcia i małego dziecka.

P

Barbara Szyszka

(2 godz.)

9

Gimnastyka przygotowująca do porodu, w tym: nauka oddychania torem przeponowym, ćwiczenia mięśni dna miednicy, ćwiczenia odprężające, rozluźniające, trening oddechowy przygotowujący do porodu, nauka ćwiczeń w poszczególnych fazach porodu, pozycje przeciwbólowe w pierwszej fazie porodu, pozycje porodowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia po porodzie i w okresie połogu.

Masaż noworodkowy Shantala

P

Joanna Sowa

(2 godz.)

10

Zwiedzanie oddziału (sale porodowe i poporodowe).

P

Barbara Szyszka

(2 godz.)

* T – teoretyczne, P – praktyczne

 

Kursy dla kobiet ciężarnych bez osoby towarzyszącej

Termin zajęć

Kursy dla kobiet ciężarnych z partnerami

Termin zajęć

1 kurs  

(godz. 18,00-20,00)

20.03.2018r

27.03.2018r

03.04.2018r

10.04.2018r

17.04.2018r

24.04.2018r

02.05.2018r

08.05.2018r

15.05.2018r

19.05.2018r

7 kurs

(godz. 18,00-20,00)

22.03.2018r

29.03.2018r

05.04.2018r

12.04.2018r

19.04.2018r

26.04.2018r

05.05.2018r

10.05.2018r

17.05.2018r

21.05.2018r

2 kurs

(godz. 16,00-18,00)

08.05.2018r

15.05.2018r

22.05.2018r

29.05.2018r

05.06.2018r

12.06.2018r

19.06.2018r

26.06.2018r

03.07.2018r

10.07.2018r

8 kurs

(godz. 16,00-18,00)

10.05.2018r

17.05.2018r

24.05.2018r

01.06.2018r

07.06.2018r

14.06.2018r

21.06.2018r

28.06.2018r

05.07.2018r

12.07.2018r

3 kurs

(godz. 18,00-20,00)

22.05.2018r

29.05.2018r

05.06.2018r

12.06.2018r

19.06.2018r

26.06.2018r

03.07.2018r

10.07.2018r

17.07.2018r

21.07.2018r

9 kurs

(godz. 18,00-20,00)

24.05.2018r

01.06.2018r

07.06.2018r

14.06.2018r

21.06.2018r

28.06.2018r

05.07.2018r

12.07.2018r

19.07.2018r

23.07.2018r

4 kurs

(godz. 18,00-20,00)

24.07.2018r

31.07.2018r

07.08.2018r

14.08.2018r

21.08.2018r

28.08.2018r

04.09.2018r

11.09.2018r

18.09.2018r

22.09.2018r

10 kurs

(godz. 18,00-20,00)

26.07.2018r

02.08.2018r

09.08.2018r

16.08.2018r

23.08.2018r

30.08.2018r

06.09.2018r

13.09.2018r

20.09.2018r

24.09.2018r

5 kurs

(godz. 16,00-18,00)

04.09.2018r

11.09.2018r

18.09.2018r

25.09.2018r

02.10.2018r

09.10.2018r

16.10.2018r

23.10.2018r

30.10.2018r

06.11.2018r

11 kurs

(godz. 16,00-18,00)

06.09.2018r

13.09.2018r

20.09.2018r

27.09.2018r

04.10.2018r

11.10.2018r

18.10.2018r

25.10.2018r

31.10.2018r

03.11.2018r

6 kurs

(godz. 18,00-20,00)

25.09.2018r

02.10.2018r

09.10.2018r

16.10.2018r

23.10.2018r

30.10.2018r

06.11.2018r

13.11.2018r

20.11.2018r

24.11.2018r

12 kurs

(godz. 18,00-20,00)

27.09.2018r

04.10.2018r

11.10.2018r

18.10.2018r

25.10.2018r

31.10.2018r

08.11.2018r

15.11.2018r

22.11.2018r

24.11.2018r

 

 

Galeria:

 

 

Zapisy:

 

 

Materiały do pobrania:

Wyprawka do szpitala – dla mamy

Wyprawka do szpitala – dla dziecka

Odżywianie i dieta w czasie ciąży

Harmonogram Szkoły Rodzenia