Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2022 na usługę rocznego przeglądu budowlanego w obiektach SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2022 14.03.2022r. pobierz
2. Wynik 5/ZO/2022 29.03.2022r. Pobierz