Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/2022 na usługę jednorazowego rocznego przeglądu technicznego 32 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych, w tym dostarczenia 2 pilotów do klimatyzatorów FOJITSU

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1.

Zapytanie ofertowe 3/ZO/2022

10.02.2022 r. Pobierz
2.

Załącznik nr 9  3/ZO/2022

10.02.2022 r. Pobierz
3.

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 3/ZO/2022

15.02.2022 r. Pobierz
4.

Unieważnienie postępowania 3/ZO/2022

21.02.2022 r. Pobierz