Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2022 na usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1 Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2022 10.05.2022. pobierz
2 Załącznik nr 5 10.05.2022. pobierz
3 Załącznik nr 6 10.05.2022. pobierz
4 Wynik 11/ZO/2022 13.05.2022. pobierz