Zapytanie ofertowe 9/ZO/2021 dotyczące dostawy biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 9/ZO/2021 31.05.2021r.

Pobierz

2. Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 9/ZO/2021 02.06.2021r.

Pobierz

3. Wynik 9/ZO/2021 24.06.2021r.

Pobierz