Zapytanie ofertowe 5/ZO/2021 dotyczące usługi okresowych (rocznych oraz co 6-miesięcznych) przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń gazowych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie świadczonych przez okres 36 miesięcy.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 5/ZO/2021 01.04.2021 Pobierz
2. Załącznik nr 5 01.04.2021 Pobierz
3. Załącznik nr 8 01.04.2021 Pobierz
4. Załącznik nr 9 01.04.2021 Pobierz
5.
Wynik 5/ZO/2021 16.04.2021 Pobierz