Zapytanie ofertowe 14/ZO/2021 dotyczące usługi budowlanej wykonania naprawy schodów w budynku J (wejście J41 i J43) SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 14/ZO/2021 13.10.2021 r.

Pobierz

2. Załącznik 2a 13.10.2021 r.

Pobierz

3. Załącznik 2b 13.10.2021 r.

Pobierz

4. Załącznik 2c 13.10.2021 r.

Pobierz

5. Załącznik 2d 13.10.2021 r.

Pobierz

6. Wynik 27.10.2021 r.

Pobierz