SPWZOZ w Stargardzie udziela świadczeń w trybie ostrym – aktualizacja na dzień 20 marca 2020 r.

Szanowni Pacjenci,

W związku z aktualnym stanem epidemicznym wprowadza się zmianę trybu funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie.

Obecnie SPWZOZ w Stargardzie udziela świadczeń w trybie ostrym.

Oznacza to:

Ograniczenie wszystkich planowanych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych uwzględniając niezbędne minimum wynikające z sytuacji zdrowotnej;

Całkowite, do odwołania wstrzymanie realizacji świadczeń w następujących komórkach organizacyjnych:

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Poradnia Dermatologiczna,
 • Poradnia Neonatologiczna;

W dniach 23-27 marca 2020 r. zmniejszenie wymiaru czasu pracy w poradni:

Urologicznej – jeden lekarz raz w tygodniu wtorki 15.30-18.30 oraz porady telefoniczne w ww. czasie dla pacjentów zarejestrowanych na dany dzień i już objętych opieką poradni pod nr 91 578 92 79;

W dniach 23-27 marca 2020 r. wyłącznie porady telefoniczne dla pacjentów zarejestrowanych na dany dzień i już objętych opieką danej poradni:

 • Otolaryngologicznej pod nr 577 840 997 środa 09.00-14.00,
 • Gastroenterologicznej pod nr 91 578 92 91 (rejestracja) środa 14.00-16.00, czwartek 12.00-14.00,
 • Kardiologicznej pod nr 91 578 92 49 środa i czwartek 10.00-11.00,
 • Diabetologicznej pod nr 577 480 997 (lekarz) we wtorki od 08.00 do 14.00 środy od 15.30 do 18.00, 577 280 997 (pielęgniarka) piątek 09.00-13.00,
 • Reumatologicznej pod nr 577 870 997 wtorek i czwartek 08.00-13.00,
 • Okulistycznej pod nr 786 133 810, 91 5789 291, 915789 349 od poniedziałku do piątku 08.00-12.00, a w nagłych  przypadkach po uzgodnieniu telefonicznym możliwość wizyty w miejscu udzielania świadczeń,

W dniach 23-27 marca 2020 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu danej poradni oraz porady telefoniczne dla pacjentów już objętych opieką danej poradni:

 • Położniczo-Ginekologicznej – tel. 578 92 98 od poniedziałku do piątku 09.00-11.00,
 • Gruźlicy i Chorób Płuc – tel. 91578 92 28, 577 890 997 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08.00-14.00, środa 14.00-18.00,

Udzielanie świadczeń do czasu zakończenia trwających aktualnie turnusów rehabilitacyjnych w Szpitalu Rehabilitacyjnym i wstrzymanie dalszych przyjęć planowych do oddziałów rehabilitacyjnych z wyjątkiem pacjentów po zakończonym leczeniu neurologicznym (wczesna rehabilitacja);

Udzielanie świadczeń w trybie ostrym w Pracowniach Diagnostycznych, tj.: RTG, TK, USG, EKG i Badań Wysiłkowych, Endoskopii;

Poradnia Chirurgii Ogólnej (oprócz zabiegów planowych, które zostały odwołane) – funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Poradnia Alergologiczna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Poradnia Medycyny Pracy funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Pacjentki objęte opieką w ramach KOORDYNOWANEJ OPIEKI NAD KOBIETĄ W CIĄŻY (KOC I) nadal mogą korzystać z całodobowych konsultacji medycznych pod numerem telefonu 91 578 92 57 a w nagłych przypadkach zgłosić się do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany będą aktualizowane na bieżąco w związku z tym prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Wizyty w budynku Administracji Szpitala zostają ograniczone do minimum.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi komunikacji (łączności telefonicznej internetowej i tradycyjnej korespondencji pocztowej) umożliwiających zdalny kontakt ze wszystkimi Działami Administracji SPWZOZ w Stargardzie. Wszystkie kontakty są dostępne na stronie internetowej https://zozstargard.pl/administracja/

DYREKCJA
SPWZOZ W STARGARDZIE