SPWZOZ w Stargardzie, informuje o realizacji dwóch projektów dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

informuję, że w miesiącu styczniu 2021 r. zrealizowano dwa projekty:

Projekt pn.

  1. Wykonanie przeglądu, konserwacji i naprawy systemu detekcji gazu GAZEX w obiekcie kotłowni szpitalnej SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27.
  2. Wykonanie przeglądu, konserwacji i naprawy systemu oddymiania w obiekcie Szpitala w SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Staszica 16 i Wojska Polskiego 27.

Realizacja projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego Towarzystwa  Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, w wysokości 12.026,00 zł.

 

 

 

 

Dziękujemy!