Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje o realizacji projektu: Wykonanie modernizacji, przeglądu, konserwacji, naprawy, rozbudowy oraz integracji instalacji telewizji dozorowanej w SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27.