Przetarg nieograniczony nr 26/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku i środków ochrony indywidualnej w podziale na 10 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

http://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385790