Przetarg nieograniczony 37/PN/D/PL/2020 na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz preparatów wiskoelastycznych dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 10 pakietów.

Numer Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 775577-N-2020 30.12.2020 r. Pobierz
2. SIWZ 37/PN/D/PL/2020 30.12.2020 r. Pobierz
3. Załączniki do SIWZ 37/PN/D/PL/2020 30.12.2020 r. Pobierz
4. Załącznik A do SIWZ 37/PN/D/PL/2020 30.12.2020 r. Pobierz
5.
Informacja o zmianie terminu składania ofert 08.01.2021 r. Pobierz
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540398672-N-2021 08.01.2021 r. Pobierz
7. Informacja o zmianie terminu składania ofert II 12.01.2021 r. Pobierz
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540400739-N-2021  12.01.2021 r. Pobierz
9.
Wyjaśnienie treści SIWZ 12.01.2021 r. Pobierz
10.
Informacja z otwarcia ofert 15.01.2021 r. Pobierz
11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.02.2021 r. Pobierz