Postępowanie przetargowe nr 4/TP/U/2024 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych, kuchennych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings