Postępowanie przetargowe nr 32/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

www.platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings