Postępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2022 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietówn

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedingsT