Postępowanie przetargowe nr 24/TP/D/2023 na dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, butli i osprzętu na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings