Postępowanie przetargowe nr 23/TP/D/2023 na dostawy materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 12 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings