Postępowanie przetargowe nr 21/TP/U/2023 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings