Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2024 na wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie dla Budynku E (SOR) oraz Budynku A (pracowni wspomagających SOR)

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings