Postępowanie przetargowe nr 12/TP/D/2021 na dostawy środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z UE w ramach programu INTERREG w podziale na 2 pakiety.

 

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings