Postępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings