Podpisano umowę o partnerstwie w realizacji projektu pn. „Tryby obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie została zawarta umowa o partnerstwie w realizacji projektu pn. „Tryby obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a SPWZOZ w Stargardzie.

W ramach realizacji przedmiotowej umowy SPWZOZ w Stargardzie otrzyma urządzenia systemów kolejkowych oraz kardiomonitory z oprogramowaniem, które zostaną zlokalizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w celu usprawnienia dostępności do udzielanych świadczeń.

Zdjęcie: Podpisanie umowy o partnerstwie w realizacji projektu TOPSOR przez Dyrektora SPWZOZ Stargard Pana Krzysztofa Kowalczyka.