Oferta pracy na stanowisku Pracownik Biurowy w Dziale Techniczno-Gospodarczym

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE

zatrudni

OSOBĘ NA STANOWISKO

PRACOWNIK BIUROWY DO DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Wymagania niezbędne:

– preferowane wyższe wykształcenie techniczne,
– preferowana znajomość sprzętu i aparatury medycznej,
– biegła znajomość pakietu Ms Office

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje należy przesłać na adres: e.aftewicz@zozstargard.pl

 

Prosimy o dopisanie w treści CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, 73-110, przy ul. Wojska Polskiego 27, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

 

Termin składania ofert:

29.03.2021 do godziny 14.00

 

Kontakt:

Emilia Aftewicz- Kierownik Działu Techniczno Gospodarczego

tel. 91/578 92 39

kom. 601 398 460