INFORMACJA W SPRAWIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie funkcjonuje Laboratorium Mikrobiologiczne. Posiada ono Świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, potwierdzające wiarygodność i rzetelność wykonywanych badań mikrobiologicznych.

Laboratorium wykonuje:

  • posiewy materiałów klinicznych (wymazy, posiewy moczu, kału , badania mykologiczne i inne),
  • szybkie testy diagnostyczne w zakresie wirusologii, bakteriologii i parazytologii pomocne w diagnostyce:
  1. infekcji dróg oddechowych
  2. zakażeń dróg moczo-płciowych
  3. zakażeń przewodu pokarmowego

Szczegółowy wykaz dostępnych badań  wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej www.zozstargard.pl w zakładce Usługi/Laboratorium Mikrobiologiczne. Dokładne informacje można również uzyskać w Laboratorium Mikrobiologicznym pod nr telefonu 91 5789282.