Informacja po kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w zakresie ochrony oraz zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Szpital w okresie styczeń-kwiecień 2019 został poddany kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w zakresie ochrony oraz zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność jednostki w zakresie opracowania wymaganej dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych. Jak wynika z protokołu pokontrolnego „Szpital opracował i wdrożył dokumentację oraz procedury dotyczące ochrony danych osobowych uwzględniając przepisy RODO”.

dr Marlena Płonka – Inspektor Ochrony Danych